Thursday Aug 11, 2022

Bizans’a Güncel İlgi: Gülru Tanman ve Emir Alışık İstanbul’daki güncel Bizans etkinliklerine ve kurumsallaşmaya yakından bakıyor.

Bu bölümde, 1980’lerden günümüze İstanbul’da Bizans tarihine yönelik kurumsallaşan ve artan ilgi sonucu üretilen sergiler, konferanslar ve yayınlara kısa bir bakış atıyoruz.

Gülru Tanman lisans eğitimini Bilkent Üniversitesi’nde tamamlamasının ardından University of Birmingham, Centre for Byzantine, Ottoman and Modern Greek Studies’de yüksek lisans eğitimini tamamladı. İstanbul Araştırmaları Enstitüsü’nün kuruluşunda ve gelenekselleşen Uluslararası Sevgi Gönül Bizans Araştırmalar Sempozyumu’nun oluşumunda görev aldı. Halen İstanbul Araştırmaları Enstitüsü yöneticiliği görevindedir.

Emir Alışık Yüksek Lisans eğitimini Central European University Karşılaştırmalı Tarih: Disiplinlerarası Orta Çağ Tarihi bölümünde tamamladı. Hâlen doktora çalışmalarını İstanbul Üniversitesi Sanat Tarihi Bölümü’nde sürdürmekte ve İstanbul Araştırmaları Enstitüsü Bizans Araştırmaları bölümünde çalışmaktadır. “İstanbul’da Bu Ne Bizantinizm!”: Popüler Kültürde Bizans sergisinin küratörüdür.

------------------------------------------------------------------

Inspired by Istanbul Research Institute’s exhibition at Pera Museum titled “What Byzantinism Is This in Istanbul!”: Byzantium in Popular Culture, we invited artists, authors, and musicians to converse with researchers of Byzantine history on how they have engaged with Byzantine history in their works. We explore the unearthly ways of appropriating Byzantine culture in unlikely mediums and genres, showing novel ways of engagement with Byzantine heritage in popular culture. 

Episode 7

Current Interest in Byzantium: Gülru Tanman and Emir Alışık consider recent Byzantine events and institutionalization in Istanbul.

In the current episode, we revisit the exhibitions, conferences and publications produced thanks to the institutionalized and increased interest in Byzantine history in Istanbul from the 1980s to the present.

Gülru Tanman, having had a BA degree from Bilkent University, completed her MA at the University of Birmingham Centre for Byzantine, Ottoman, and Modern Greek Studies. She has actively worked in the establishment of Istanbul Research Institute, and in the conceiving of International Sevgi Gönül Byzantine Studies Symposium. She is currently the head of the institute. 

Emir Alışık completed his MA at the Department of Comparative History: Interdisciplinary Medieval History at Central European University, and is a PhD candidate at Istanbul University, Department of Art History. Currently, he is working as the project manager at the Byzantine Studies Department of Istanbul Research Institute, and curated “What Byzantinism Is This in Istanbul!”: Byzantium in Popular Culture.

Comments (0)

To leave or reply to comments, please download free Podbean or

No Comments

Copyright 2021 All rights reserved.

Podcast Powered By Podbean

Version: 20240320