Thursday Jun 23, 2022

Pera Müzesi’nde Bizans’ın Yeniden Keşfi: Brigitte Pitarakis, Gülru Tanman ve Emir Alışık Bizans sergilerinin perde arkasına bakıyor.

İstanbul’dan Bizans’a: Yeniden Keşfin Yolları, 1800–1955 ve “İstanbul’da Bu Ne Bizantinizm!”: Popüler Kültürde Bizans sergilerinin yaratıcı ekibi Brigitte Pitarakis, Gülru Tanman ve Emir Alışık sergilerin hazırlık sürecini ve Pera Müzesi’nin geçmiş Bizans sergilerini ele alıyor.

Gülru Tanman lisans eğitimini Bilkent Üniversitesi’nde tamamlamasının ardından University of Birmingham, Centre for Byzantine, Ottoman and Modern Greek Studies’de yüksek lisans eğitimini tamamladı. İstanbul Araştırmaları Enstitüsü’nün kuruluşunda görev alarak, enstitünün Bizans Araştırmaları Bölümünün bel kemiğini oluşturan Semavi Eyice kitaplığının tasnifini ve yeni kitaplıklarla, arşivlerin geliştirilmesini üstlendi. Halen İstanbul Araştırmaları Enstitüsü yöneticiliği görevindedir.

Brigitte Pitarakis doktorasını Paris I Sorbonne Üniversitesinde Arkeoloji ve Sanat Tarihi alanında tamamlamıştır. Paris CNRS’te Araştırmacı ve EPHE’de doktora yönetme yetkisi olan Brigitte Pitarakis kuruluşundan bu yana İstanbul Araştırmaları Enstitüsü’nün Bizans Araştırmaları alanında bilimsel danışmanıdır. İstanbul’dan Bizans’a: Yeniden Keşfin Yolları, 1800–1955 sergisinin küratörüdür.

Emir Alışık Yüksek Lisans eğitimini Central European University Karşılaştırmalı Tarih: Disiplinlerarası Orta Çağ Tarihi bölümünde tamamladı. Hâlen doktora çalışmalarını İstanbul Üniversitesi Sanat Tarihi bölümünde sürdürmekte ve İstanbul Araştırmaları Enstitüsü Bizans Araştırmaları bölümünde çalışmaktadır. “İstanbul’da Bu Ne Bizantinizm!”: Popüler Kültürde Bizans sergisinin küratörüdür.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Brigitte Pitarakis, Gülru Tanman, and Emir Alışık, creators of From Istanbul to Byzantium: Paths to Rediscovery, 1800–1955 and “What Byzantinism Is This in Istanbul!”: Byzantium in Popular Culture exhibitions, talk on how they prepared for these and past Byzantium-related exhibitions at Pera Museum.  

Gülru Tanman, having had a BA degree from Bilkent University, completed her MA at the University of Birmingham Centre for Byzantine, Ottoman, and Modern Greek Studies. She has actively worked in the establishment of Istanbul Research Institute, and its acquisition of Semavi Eyice book collection, as well as in expanding the archive and the library. She is currently the head of the institute. 

Brigitte Pitarakis has her PhD from Paris I Sorbonne University, Department of Archaeology and Art History. She is currently a researcher at Paris CNRS and has the accreditation to supervise research at EPHE. She is the scientific advisor to Istanbul Research Institute for the Byzantine Studies Department, and curated From Istanbul to Byzantium: Paths to Rediscovery, 1800–1955.

Emir Alışık completed his MA at the Department of Comparative History: Interdisciplinary Medieval History at Central European University, and is a PhD candidate at Istanbul University, Department of Art History. Currently, he is working as the project manager at the Byzantine Studies Department of Istanbul Research Institute, and curated “What Byzantinism Is This in Istanbul!”: Byzantium in Popular Culture.

Comments (0)

To leave or reply to comments, please download free Podbean or

No Comments

Copyright 2021 All rights reserved.

Podcast Powered By Podbean

Version: 20230822